Background Ekobang
STARTSIDAN // EKOBANG // TJÄNSTER // KONTAKT
 

FORMGIVNING
Vi träffas hemma hos dig och pratar om dina drömmar, behov och förhoppningar om trädgården. Vi ser på vad som finns, vad du tycker om och vad du vill ändra på. En bedömning av förutsättningarna för platsen görs och vem eller vilka som ska använda trädgården.

Är vi överens om att fortsätta gör jag ett förslag till en lösning, en skiss i ord och bild. En offert kan lämnas för varje enskillt uppdarg. När vi träffas nästa gång går vi tillsammans igenom mitt förslag. Vi diskuterar fram och tillbaka och eventuella ändringar görs. Är vi överens fortsätter vi och genomför projektet.

I varje uppdrag jag gör ingår givetvis en uppföljning av arbetet. Jag åtar mig även löpande skötsel av trädgården.

Jag personligen jobbar med mjukdelarna (jord, växter och mindre träd) i trädgården. Men jag arbetar i ett nätverk och kan därför ta mig an alla typer av uppdrag, så som stenläggningar, murar och altaner.

Innan vi träffas kan det vara bra att tänka igenom några saker:

  • Förbered dig gärna med inspirationsbilder från böcker eller tidningar som förmedlar det du tycker om.
  • Tänk också igenom vem som ska använda trädgården, kommer det att springa barn där? Eller djur?
  • När ska trädgården utnyttjas? Är ni bortresta under sommaren?
  • Vilken färgskala vill du jobba med, vilka färger vill du absulut inte ha?
  • Hur mycket tid vill du lägga i din trädgård?
  • Beställ även en tomtkarta från komunen i skala 1:100.

RÅDGIVNING
Under en rådgivning är jag på plats hemma hos dig i två timmar. Vi går igenom din trädgård, diskuterar och ser på de problem och önskninger du har. Jag kommer med idéer, lösningar och praktiska råd. Allt ifrån formen på en rabatt eller grusgång till växtval och sköttselråd. Under tiden går du brevid med anteckningsbok och skisspenna.

Förbered dig gärna med inspirationsbilder från böcker eller tidningar som vi kan utgå ifrån. Tänk också igenom vem som ska använda trädgården, kommer det att springa barn där? ,När ska trädgården utnyttjas, är ni bortresta under sommaren? Vilken färgskala vill du jobba med, vilka färger vill du absulut inte ha?


ALLA TRÄD BEHÖVER OMVÅRDNAD
Beskärning görs för att få ett långlivat, vackert träd, med mycket frukt. Man vill få in luft och ljus i kronan så att grenarna kan röra sig obehindrat i vinden och frukten mogna i solen.

Alla träd behöver underhållsbeskäras för att hålla sig unga, friska och fruktgivande. Ett nyplanterat träd behöver en uppbyggnadsbeskärning för att få en bra start på livet. Ett riktigt gamalt träd kan behöva en föryngringsbeskärning för att fortsätta att ge frukt ett par år till.

Jag gör en bedömning av vilken typ av beskärning som behövs, för varje träd jag möter. Jag försöker i den mån det går att se till trädes bästa.

Beskärning av fruktträd görs under mars -april och från juli -september. Jag använder mig av sekatör och trädsåg.


KURSER
Jag håller gärna kurser för dig, din familj och dina vänner! Både teoretiska och praktiska. Till exempel Hur man planerar för en vintergrön trädgård, Bästa köksträdgården eller Ta hand om dina fruktträd. Var kursen äger rum, beror på vilken typ av kurs det är.

  Ekobang
 
Ekobang  ||  Trädgårdsmästare Hanna Hofman-Bang  ||  hanna@ekobang.se  ||  070 926 88 10